Wersje językowe
Regulamin konkursów

 

1) Wygraj bon o wartości 100 lub 75 zł do wykorzystania na www.azjatyckiejezyki.pl

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest firma WordPassion, a konkurs organizowany jest na Instagramie i Tik Toku marki Azjatyckie Języki https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/ https://www.tiktok.com/@azjatyckiejezyki WordPassion Barbara Szacoń-Wójcik Miła 7n, 35-314 Rzeszów NIP: 7792444330

2. Instagram oraz  TTnie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram, przy wykorzystaniu profilu: https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/ oraz https://www.instagram.com/orientalistka_wordpassion/ a także   TikToka https://www.tiktok.com/@azjatyckiejezyki i https://www.tiktok.com/@orientalistka

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa 3.04 do 10.4 Rozdanie nagród oraz opublikowanie wyników odbędzie się do maksymalnie 15.4.23 na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

2. Uczestnicy biorą udział po przesłaniu zdjęcia z materiałami Azjatyckie Języki/ WordPassion

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która:

1.1. Ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku korzystania z darmowej wysyłki paczkomatem)

1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem ( osobowy, kapitałowy lub organizacyjny)

1.4. zapoznała się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.5. wykonała zadanie konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 jest podstawą do wykluczenia Uczestnika z konkursu. W przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, stanowi to prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście. Niedozwolone jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu w serwisie Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady konkursu i jego przebieg

1. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w serwisie Instagram na profilu Organizatora

2. Konkurs polega na:

2.1. Rozdaniu nagrody wśród osób, które przesłały zdjęcie lub udostepniły je na swoim feedzie.

3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, Organizator wybierze 2 zwycięzców, którzy otrzymają kupon rabatowy w wysokości 100 zł (nagroda I) i 75 zł (nagroda II) do wykorzystania na- https://azjatyckiejezyki.pl/.

5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez IG/TT

§5. Nagrody w konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest są 2 bony o wartości 100 i 75 zł https://azjatyckiejezyki.pl/.

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez informację udostępnioną w stories na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru - zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie jury

4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu poprzez portal społecznościowy Instagram oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez zwycięzcę danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy konkursu, oznacza rezygnację zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.

5. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody osobie trzeciej.

§6. Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@wordpassion.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 dni roboczych.

 

Newsletter
Zapisz się do Newslettera i zgarnij zniżkę na DARMOWĄ DOSTAWĘ i produkty na pierwsze zamówienie w sklepie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl