Wersje językowe
Regulamin konkursów

 

1) Wygraj bon o wartości 90 zł

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest firma WordPassion, a konkurs organizowany jest na Instagramie marki Azjatyckie Języki https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/ WordPassion Barbara Szacoń-Wójcik Miła 7n, 35-314 Rzeszów NIP: 7792444330

2. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram, przy wykorzystaniu profilu: https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa do 1.09. Rozdanie nagród oraz opublikowanie wyników odbędzie się 7.09 na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

2. Uczestnicy biorą udział w rozdaniu nagród w zamian za wykupienie pakietu na Wakacje z Azjatyckimi Językami.

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która:

1.1. Ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem ( osobowy, kapitałowy lub organizacyjny)

1.4. zapoznała się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.5. wykonała zadanie konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 jest podstawą do wykluczenia Uczestnika z konkursu. W przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, stanowi to prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście. Niedozwolone jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu w serwisie Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady konkursu i jego przebieg

1. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/

2. Konkurs polega na:

2.1. Rozdaniu nagrody wśród osób, które wykupiły pakiet uprawniający do uczestnictwa w Wakacjach z Azjatyckimi Językami.

3. Udział w konkursie biorą osoby, które w sklepie Azjatyckie Języki wykupiły pakiet na zajęcia organizowane w ramach akcji Wakacje z Azjatyckimi Językami, na dowolny język.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, Organizator wybierze 1 zwycięzcę i nagrodzi go bonem o wartości 90 zł do wykorzystania w sklepie Azjatyckie Języki - https://azjatyckiejezyki.pl/.

5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej mailem.

§5. Nagrody w konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 90 zł do wykorzystania w sklepie https://azjatyckiejezyki.pl/.

2. Wartość nagrody wynosi 90 zł.

3. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez informację udostępnioną w stories na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru - zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez losowanie.

5. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu poprzez portal społecznościowy Instagram oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez zwycięzcę danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy konkursu, oznacza rezygnację zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.

6. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody osobie trzeciej.

§6. Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@wordpassion.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 dni roboczych.

2) Rozdanie nagród z okazji 1500 obserwacji na Instagramie – pokaż swoją pasję.

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest firma Azjatyckie Języki by WordPassion - https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/ WordPassion Barbara Szacoń-Wójcik Miła 7n, 35-314 Rzeszów NIP: 7792444330

2. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram, przy wykorzystaniu profilu: https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa do 6 września. Rozdanie nagród oraz opublikowanie wyników odbędzie się 9.09 na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

2. Uczestnicy biorą udział w rozdaniu  nagród w zamian za udostępnienie lub przesłanie zdjęcia do profilu Azjatyckie Języki.

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która:

1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem (osobowy, kapitałowy lub organizacyjny)

1.4. zapoznała się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.5. wykonała zadanie konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 jest podstawą do wykluczenia Uczestnika z konkursu. W przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, stanowi to prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście. Niedozwolone jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu w serwisie Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady konkursu i jego przebieg

1. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/

2. Konkurs polega na:

2.1. Udostępnieniu zdjęcia w swoim stories i oznaczeniu na nim profilu Azjatyckie Języki lub przesłaniu zdjęcia bezpośrednio do profilu Azjatyckie Języki.

3. Udział w konkursie biorą osoby, które prześlą lub udostępnią zdjęcie zgodnie z zasadami oraz wyrażą zgodę na publikację swojego zdjęcia w mediach społecznościowych należących do Azjatyckich Języków.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, Organizator wybierze zwycięzcę i nagrodzi go jedną z proponowanych książek.

5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub mailem.

§5. Nagrody w konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest jedna z sześciu dostępnych do wyboru książek: Zwierzaki, Zeszyt ćwiczeń Hangul, Zeszyt ćwiczeń Hiragana od podstaw, Zeszyt ćwiczeń Katakana, Zeszyt ćwiczeń Khmerski od podstaw lub Pismo tajskie oraz ebook - wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców.

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez informację udostępnioną w stories na profilu https://www.instagram.com/azjatyckiejezyki/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru - zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez losowanie.

4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu poprzez portal społecznościowy Instagram oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez zwycięzcę danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy konkursu, oznacza rezygnację zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.

5. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody osobie trzeciej.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@wordpassion.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 dni roboczych.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl